Základní škola
a Mateřská škola Nemile

příspěvková organizace


Výsledky zápisu do MŠ

Dokument


INFORMACE O ZÁPISU DO MŠ

1. Zápis do MŠ
2. Formulář žádosti o přijetí
3. Čestné prohlášení k očkování
4. Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
5. Opatření k zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021
6. Termín losování