Základní škola
a Mateřská škola Nemile

příspěvková organizace
Školní rok 2021/2022

Schůzka ekotýmu spojená s opékáním a výletem na Lupěnské hory.


Fotky z Lupěnských hor


Drakiáda Hoštejn - 8.10.
FOTKY


Výlet na kolech - 24.9.

"Veverky" se projely na cyklostezce v Lupěném.


FOTKYZamykání studánky - 22.9.

Ve středu podnikla třída "Veverek" vycházku ke studánce, kterou děti vyčistily a zamkly na zimu


FOTKYBramboriáda - 16.9.

Děti si společně s rodiči vyráběly bramborová tiskátka a postavičky. Na závěr jsme si opekli špekáčky.
Účast rodičů a prarodičů byla hojná.


FOTKYHrajeme si s kamarády

Třída Veverek navštívila děti v MŠ Hoštejn a strávila tam pěkný čas plný her a zábavy


                               
Jak si děti hrály o prázdninách


FOTKYVeverky kreslily deníček


               


Pasování na prvňáčky - 24.6.2021


FOTKYVýlet do MŠ Hoštejn - 22.6.2021


FOTKYBrigáda s rodiči 2.6.2021

V rámci Ekoškoly jsme si na školní zahradě naplánovali opravu vyvýšených záhonů,
bylinkové spirálky a hmatového chodníku. Děkujeme všem rodičům a přátelům školy, kteří nás přišli podpořit.

Jmenovitě bychom chtěli poděkovat mužům, kterým šla práce s nářadím od ruky, a to p. Hatoňovi, Crhákovi, Navrátilovi, Svádovi, Jakubcovi, Šimkovi, Černému, Bezděkovi, Vysloužilovi a Barvířovi.
Za obětavou pomoc děkujeme paní Šulové, Vysloužilové, Hrabovské, Pastrnkové, Crhákové, Šimkové, Černé, Barvířové, Bezděkové, Navrátilové a sestře od J. Nováka, která přišla i s kamarádkou Němcovou.
Obrovské poděkování patří celému Ekotýmu včetně dětí, které celou akci naplánovaly a velké díky patří také obci, která nám zajistila hlínu a odvoz nepotřebného materiálu.

A zvláštní poděkování patří také paní kuchařce Evě Olivové a paní školnici Daně Zemanové, které nám připravily občerstvení.


FOTKYKarneval - den dětí 1.6.2021


FOTKYPutování za mláďátky - třída Veverek a Krtečků - květen 2021


FOTKYOtvírání studánky a kreslení křídámi - Veverky 19.4.2021


FOTKYTitul Ekoškola obhájen


Článek

       


Vynášení Moreny - 13.dubna
                                               
Setí jarního osení ve třídě Krtečků


FOTKYVycházka Veverek k mašince


FOTKYVeverky malují na sníh


FOTKYZimní radovánky u "Krtečků"


FOTKY"Mezinárodní den svetrů"

Naše MŠ ve spolupráci s 2. ZŠ Zábřeh (družina 1. a 2. ročník) uskutečnila ve dnech 1. - 5. 2. projektový týden
s názvem "Mezinárodní den svetrů"
pod záštitou nadace VERONICA, která je zaměřena na ochranu životního prostředí.

Jak již název napovídá, mělo se jednat pouze o jeden den. Jelikož je ale nadace zaměřená na ekologii, rozšířili jsme proto projekt na celý týden. Obě školy se věnovaly těmto tématům:

seznámení se s projektem,
zdravé stravování,
koloběh vody,
třídění odpadů a energie.

Poslední den všechny děti i učitelky přišly ve svetrech a ve třídách se snížila teplota přivřením topení.
Z důvodu covidových opatření se obě školy nemohly osobně setkat a tak si alespoň vzájemně vyměnily dárečky z ekologických materiálů, které děti pro své "partnery" samy vyrobily.
Projektový týden se opravdu vydařil a s 2. ZŠ Zábřeh jsme se domluvili na další spolupráci.
Níže se můžete podívat na fotky spokojených dětí z obou škol.


FOTKYNa návštěvě u krmítka a krmelce


FOTKYProjektový den - Zavolejte pana doktora


FOTKYProjektový den - Hrajeme si s hlínou


FOTKYProjektový den - Hravá angličtina

Naši třídu mateřské školy navštívil 14. 1. 2021 Mgr. Cameron Michael Ramsey rodilý mluvčí, který s dětmi procvičoval angličtinu hravou formou. Posuďte sami , jak se nám dařilo.


FOTKYZimní hry - 13.1.2021


FOTKYVeverky na sněhu - leden 2021


FOTKYNa školní zahradě - 8.10.2020


FOTKYVycházky třídy "Veverek" - prosinec 2020
FOTKYVánoční besídka - 18.12.2020


FOTKYAdvent u "Krtečků


FOTKYPomáháme zvířatům v lese
                       
Kaštánkové odpoledne
           
Výlet na Lupěnské hory


FOTKYDrakiáda - 1.10.2020


FOTKYJablíčkový den
                       


Loučení s létem - 22.9.
           


Sluňákov - září 2020

V pátek 4.9. naše MŠ navštívila centrum ekologických aktivit Sluňákov. Tento projektový den se jmenoval "Za dřevem". Jak již název napovídá, děti se zde dozvěděly spoustu zajímavých věcí o dřevě.


FOTKYAkce "Veverek"

Práce "Veverek" s netradičním materiálem na školní zahradě.