Základní škola
a Mateřská škola Nemile

příspěvková organizaceVycházky Veverek : září 2019 - březen 2020

FOTKY


Dětský den - 1.6.2020

FOTKY


"Zimní" radovánky ve třídě i venku

FOTKY


Divadlo v Hoštejně

V úterý 3.3.2020 jsme vyrazili vlakem do mateřské školy Hoštejn na divadelní představení "Hrnečku vař!" Pohádka byla souborem "Helemese" velmi hezky a vtipně ztvárněná a všem se vystoupení líbilo.

           


Karneval

Ve čtvrtek 13.2. přišly děti do školky v maskách, protože se konal karneval.
Posilnily se dobrotami a ovocem, aby zvládly pobavit starší děti ve třídách promenádou v maskách
a recitací básniček. Po velkém úspěchu se vrátily do školky, kde zábava pokračovala diskotékou,
na které nechyběla tombola s dárečkami pro každého účastníka.

Všem se karneval líbil a určitě i vás potěší fotky z této akce.

FOTKY

Zimní hry

Už pravidelně se v zimním čase vydáváme do spřátelené mateřské školy do Hoštejna, aby spolu děti strávily příjemné dopoledne. Tentokrát jsme pro děti zorganizovali Zimní hry.
Děti plnily různé úkoly a vůbec jim nevadilo, že bylo málo sněhu. Podívejte se na fotodokumentaci.

FOTKY

Besídka 31.1.2020

Děti svým krátkým pásmem básní, písní a pohybových her zpříjemnily rodičům schůzku v mateřské škole.

FOTKY

Ruční práce

Prace s keramickou hlínou nás moc baví a co se v mládí naučíš...

FOTKY

Malování na ledě

Děti malovaly na ledě. Podívejte se, jak se jim dařilo.

FOTKY

Mikulášká nadílka

Ve čtvrtek 5. 12. k nám do školky zavítal Mikuláš s andělem a čertem.
Děti se sice trochu čerta bály, ale i přesto krásně zarecitovaly, zazpívaly a zatančily.
Mikuláš a anděl je za to odměnili balíčkem dobrot.

FOTKY

Praktikantky v MŠ

Ve dnech od 19. do 28. 11. navštívíly naši MŠ dvě studentky z Německa - Nella Waszczak a Kaja Schiffke.
Z počátku trochu nesměle, ale ke konci se již s nadšením zapojovaly do všech činností. Pomáhaly nejen při oblékání, hygieně, ale také při ranních aktivitách a na vycházkách. Děti si je oblíbily a i ony je.
Kaje i Nelle se u nás moc líbilo. I my na ně budeme rádi vzpomínat.

FOTKY

Výlov rybníka

15. 11. 2019 jsme byli pozváni tamní mateřskou školou na již tradiční výlov rybníka v Hoštejně.
Místní rybáři pro děti a žáky udělali výlov rybníka nanečisto. Měli jsme možnost zblízka vidět různé druhy ryb (candáty, štiky, amury, kapry a další).

Počasí nám také přálo a moc děkujeme MŠ i místním rybářům za hezky strávené dopoledne

FOTKY

Bramboriáda v Hoštejně

8. 11. 2019 jsme jeli do MŠ Hoštejn, kde jsme si společně s dětmi z MŠ připomněli význam plodiny,
která patřila, patří a bude patřit do našeho jídelníčku. Děti na školní zahradě zaujal už předem připravený doutnající ohníček se zabalenými bramborami v alobalu.
U ohníčku si všechny děti společně přednesly básně "Slunéčko zachází" a "Brambora". Potom jsme si všichni vyzkoušeli bramborová tiskátka a kreslení přírodninami (hlínou a trávou).

Všechny děti za svoji snahu dostaly medaile a předali jsme si vzájemně dárky.
Přivezli jsme dětem listy ostružiníku na čaj a pampeliškový med na ochucení.
Náš dárek nebyl hodnotný, ale všem nám moc chutnal.
K čaji jsme přikusovali opečené brambory přímo z ohniště.
Dopoledne se velmi vydařilo i díky počasí, které také přispělo k dobré náladě.

FOTKY


Podzim u "Krtečků"

FOTKY


Podzimní dopoledne - 21.10.2019

FOTKY


Dopravní hřiště Mohelnice

FOTKY


Putování "Krtečků" za domácími zvířátky

FOTKY


Drakiáda

V úterý 15.10. jsme si společně s MŠ Hoštejn pouštěli draka a bylo nám dobře.

FOTKY


Návštěva

V úterý 15.10. k nám přijela návštěva z Hoštejna.

FOTKY


Brigáda 11.10.

Děkujeme všem rodičům a přátelům školy, kteří nás přišli podpořit v pátek 11. 10. 2019 od 15 30 hodin.
Zapojili jsme se do celostátní výzvy 72 hodin a na Lupěnských horách jsme zasázeli jedlé kaštany.

Jmenovitě bychom chtěli poděkovat mužům, kterým šla práce s rýči a lopatami od ruky, a to p. Minarčíkovi, Hatoňovi, Crhákovi, Navrátilovi, Svádovi, Zemanovi a Václavkovi.
Za obětavou a velice významnou pomoc děkujeme paní Jedelské, Skalické, Hrabovské, Pastrnkové, Crhákové, Štecové, Zemanové a Olivové.

Obrovské poděkování patří celému Ekotýmu včetně dětí, které celou akci naplánovaly. Poděkování patří také obci, která nám zajistila stromy a pomohla celou akci uskutečnit.

A zvláštní poděkování patří paní Vlaďce Václavkové, která nám vyrobila tabulky s letopočtem a jménem rodiny. Každá rodina si na svůj vysázený strom připevnila svoji tabulku.

FOTKY


Akce - Ovocný den

Podívejte se, jak si děti tento den užily.

FOTKY


Zavírání studánky

26.9.2019 jsme se vydali již tradičně k naší studánce v Lupěném, abychom se s ní rozloučili před zimou. Cesta ke studánce nám rychle uběhla. Děti u studánky zjistily, že je v ní dost vody a začaly čistit korýtko, které vede k potůčku v údolí.
Rozloučili jsme se s ní básní "Studánko, studánko" a zamkli ji speciálním klíčem. Na závěr na děti čekalo překvapení v podobě hledání pokladu od veverky. Poklad se našel a každé dítě dostalo malý dárek a mohli jsme se vydat na zpáteční cestu.
Děti prožily v lese celé dopoledne a tak jim oběd po návratu do MŠ velmi chutnal.


FOTKY

Dopolední kreslení 1.10.2019 - třída "Veverek"

FOTKY


Výlet do Hoštejna - 23.9.2019

FOTKY


Vycházka po okolí MŠ

FOTKY