Základní škola
a Mateřská škola Nemile

příspěvková organizace


Školní rok 2021/2022


Návštěva farmy

FOTKYPevnost poznání

8. září jsme se vypravili na výlet do Pevnosti poznání v Olomouci. Čekal nás vzdělávací program.
Mladší děti dělaly pokusy s Cukrovou duhou a starší děti čekalo promítání v planetáriu.
Všichni si pak vyzkoušeli "vědeckou výtvarku". Přálo nám i krásné počasí a celá akce se vydařila.

FOTKY
Školní rok 2020/2021

Stopovací hra - 29.6.2021

FOTKYCesta za skřítky - duben - 1. a 4. třída

FOTKYProjektová den - Pravěký hrnčíř - 20.1.

FOTKYVýuka s rodilým mluvčím

FOTKYVánoční besídka II.třídy

FOTKYStopovací hra - 6.10.2020

FOTKYSluňákov - září 2020

V pátek 4.9.2020 se žáci 1. a 4. ročníku zúčastnili projektového dne na Sluňákově
"Ptačí dopoledne", kde se vypravili do terénu pozorovat a poznávat ptáky. Seznámili se také s významem doupných stromů.FOTKY