Základní škola
a Mateřská škola Nemile

příspěvková organizace


Charakteristika mateřské školy   

 dvoutřídní škola rodinného typu
 přátelská atmosféra a vlídné přijetí
 spokojené a veselé děti
 3 km od města Zábřeh
 100 m od autobusové zastávky
 jsme v jedné budově se ZŠ, ŠD i ŠJ
 pracujeme podle školního vzdělávacího programu "Barevný míč- naše planeta Země"
 převážnou část dne dělíme děti na dvě skupiny: mladší a starší
 podle věkového rozdělení se děti účastní činností - starší, tedy fyzicky zdatnější děti vyráží do volné přírody s batůžkem na zádech za každého počasí a zdolávají přírodní terén pod vedením zkušené učitelky s duchem ochránce přírody, děti jsou vybaveny nepromokavým oblečením, vhodnou obuví a s sebou si nesou nápoj
 podporujeme hru dětí ve volné přírodě
 přirozenou cestou posilujeme imunitu dětí a zvyšujeme jejich fyzickou zdatnost
 denně vedeme děti k ochraně přírody a přírodních zdrojů
 upřednostňujeme pobyt ve volné přírodě nad procházkou vesnicí
 využíváme v maximální možné míře blízkého i vzdálenějšího okolí pro poznávání kulturních tradic a tradic regionu, pro objevování a poznávání rostlin i živočichů rostoucích a žijících v nejrůznějších biotopech, které obklopují naši školu
 jsme zapojeni do mezinárodního vzdělávacího programu Ekoškola, který:

  • Je postavený na aktivitě dětí a jejich spolupráci s dospělými - učitelkami, rodiči, vedením školy, ostatními zaměstnanci školy a jinými zainteresovanými osobami místní komunity
  • Dělá školu šetrnější k životnímu prostředí
  • Umožňuje dětem rozvíjet klíčové kompetence užitečné pro jejich další život
  • Učí děti myslet kriticky, rozhodovat a přebírat zodpovědnost za naplňování cílů a konkrétních úkolů.
  • Učí děti samostatnosti
  • Posiluje ve škole demokracii
  • Zapojuje více rodiče jako partnery
  • Zapojuje místní komunitu do života školy a školu do života komunity
  • Zvyšuje kredit školy na veřejnosti