Základní škola
a Mateřská škola Nemile

příspěvková organizace


EKOŠKOLA

Mezinárodní program Ekoškola pro mateřské školy, Ekoškolky pomáhají dětem, učitelům a rodičům udělat ze školky příjemnější, demokratičtější a k přírodě bližší místo k životu. Hlavním cílem je, aby děti, učitelé a rodiče snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.
Program probíhá pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

logo

Pomocí 7 kroků a 4 témat můžete změnit svou školku a její prostředí k lepšímu.
Program vede ke zlepšování školy a jejího okolí a k posilování samostatnosti dětí. Děti se učí rozhodovat, kriticky myslet a přebírat zodpovědnost za naplňování cílů a konkrétních úkolů. Metodika ve všech svých krocích staví na aktivitě dětí a na jejich spolupráci s učiteli, rodiči, vedením školy, provozními zaměstnanci a dalšími členy místní komunity.

"VELKÉ ZMĚNY ZAČÍNAJÍ OD NEJMENŠÍCH"

logo

Díky tomu je Ekoškola ve světě oceňována jako program, který přináší výsledky v mnoha úrovních:

- Dělá školu šetrnější k životnímu prostředí
- Umožňuje dětem rozvíjet klíčové kompetence užitečné pro jejich další život
- Posiluje demokracii ve škole a partnerský přístup dospělých
- Zapojuje místní komunitu do života školy a školu do života komunity


Hlavními principy ekoškoly jsou EKOLOGIZACE a PARTICIPACE

Koordinátorem programu v České republice je sdružení TEREZA.

Sdružení Tereza

AKTUALITY K EKOŠKOLCE

Na nástěnce ve vestibulu se vyvěšují výsledky analýzy vybraného tématu, které postupně budeme vkládat do záložky "výsledky analýzy".
Můžete se přidat i vy a vyjádřit svůj názor, prostor máte na eko nástěnce ve vestibulu MŠ.

Záleží vám na prostředí, ve kterém žijete a ve kterém vyrůstají vaše dětí? Chcete se podílet na udržování, tvorbě a zlepšení životního prostředí?

Přidejte se k nám. Inspiraci najdete na nástěnce v MŠ, kde najdete aktuální informace:


   - o ekoškolce
   - o ekotýmu
   - o ekokodexu
   - o 7 krocích ekoškolky
   - o možnostech zapojení
   - o analýze jednotlivých témat
   - monitorování a vyhodnocování činnosti Ekoškolky