Základní škola
a Mateřská škola Nemile

příspěvková organizace


EKOKROKY

Metodika 7 kroků je jednoduchým, ale účinným nástrojem k tomu, aby se ze školy stala skutečná Ekoškola. Tato metodika je společná pro všechny země a školy, které se programu Ekoškola účastní.

1. EKOTÝM
Tým lidí založený na dobrovolnosti a zájmu dětí, učitelů, provozních zaměstnanců, vedení školy a také třeba rodičů nebo odborníků. Společně vedou program a naplňují podstatu 7 kroků na škole.

2. ANALÝZA
Analýza je zjišťování stavu školy i prostředí kolem ní v konkrétních tématech. Díky ní zjišťujeme, co funguje dobře a co je třeba naopak zlepšit.

3. PLÁN ČINNOSTÍ
S pomocí výsledků, které nám dává analýza, navrhujeme a uskutečňujeme činnosti. Vedou k tomu, jak udržet to, co funguje a zlepšit to, co nefunguje.

4. MONITOROVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ
Průběžně zjišťujeme, zda dosahujeme toho, co jsme si naplánovali. Vyhodnocujeme dopad našich aktivit. Bez toho bychom totiž nezjistili, jestli naše snažení mělo nějaký smysl.

5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA VE VÝUCE
Škola podporuje v rámci výuky a mimoškolních aktivit všechny děti a učitele v rozšiřování poznatků, dovedností a postojů v environmentální výchově. Širší znalost ve všech tématech programu Ekoškola pomáhá nacházet jak souvislosti, tak často i řešení environmentálních problémů.

6. INFORMOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE
Dáváme vědět o tom, co děláme v rámci programu Ekoškola uvnitř i vně školy. Zároveň rozšiřujeme spolupráci i mimo Ekotým. Dochází tím k zviditelnění a pochopení naši činnosti a motivaci okolí k zapojení do práce v programu.

7. EKOKODEX
Společně ve škole vymýšlíme pravidla a hodnoty programu Ekoškola. Jejich dodržováním tak dosahujeme pozitivních změn v nás, na naší škole i v jejím okolí.


A zde máte básničku, která vám Ekoškolu přiblíží ještě víc !

Básnička EKOŠKOLA