Základní škola
a Mateřská škola Nemile

příspěvková organizace


Charakteristika školní družiny:

ŠD pracuje při Základní škole v Nemili, využívají ji i děti z Lupěného a Hněvkova. Nemá sice svou vlastní místnost, ale jsou jí k dispozici všechny prostory školy. Velkou výhodou je i blízkost lesa a okolní přírody. Maximální kapacita družiny je 30 dětí a během školního roku v ní probíhá činnost různých zájmových útvarů. Úzce spolupracuje se Základní i Mateřskou školou a děti se pohybují v důvěrně známém prostředí.
Školní vzdělávácí program
"Nenuda - aneb v družině se nenudíme" je k dispozici v prostorách školy.

Co nabízíme:

  • příjemné rodinné prostředí pro žáky 1. - 5. ročníku
  • pobyt dětí v přírodě a na školní zahradě
  • tvořivé a výtvarné činnosti
  • zájmové kroužky
  • bohatou nabídku deskových her
  • aktivity spojené se zvyky a tradicemi celého kalendářního roku
  • akce pořádané pro všechny žáky ZŠ (Karneval, Drakiáda , Čištění studánky aj.)
  • dlouhodobé projekty
  • účast v různých soutěžích a na akcích pořádaných jinými organizacemi


  • Prohlášení o přístupnosti webových stránek