Základní škola
a Mateřská škola Nemile

příspěvková organizaceProjekty naší školy v kostce


Projekt "SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA"     logo

Na mnoha školách díky projektu Zdravá škola jí děti zdravěji.

VÍCE INFORMACÍProjekt "EDISON"     Edison logo

EDISON je multikulturní projekt, který poskytuje mládeži a dětem v České republice prostor a motivaci k přemýšlení o budoucích možnostech, založených na poznání lidí z různých kultur a jejich chování, případně vytváří zázemí pro takovéto prostředí.

VÍCE INFORMACÍŠablony ZŠ a MŠ Nemile 3     logo

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ Projekt přispívá ke zvyšování kvality vzdělávání v základní a mateřské škole s cílem dosažení úspěchu pro každé dítě.

VÍCE INFORMACÍSazka Olympijský víceboj     logo

Sazka Olympijský víceboj vznikl jako společná aktivita Českého olympijského výboru a společnosti Sazka na podporu zdravého životního stylu. Tento jedinečný projekt je určený všem dětem základních škol a odpovídajících stupňů šestiletých nebo osmiletých gymnázií. Cílem je přivést ke sportování co nejvíce dětí, ukázat jim sport jako zábavu a přirozený životní styl.

   více : www.ceskosportuje.cz


Výzva č. 56 logo

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřený na zkvalitnění
a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání,
jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

VÍCE INFORMACÍRecyklohraní  recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

   Certifikát od systému ASEKOL  Výzva ke sběru více : www.recyklohrani.cz/cs/


Etická výchova do projektů školy  etická výchova

Naše škola byla zapojena do rozvojového programu "Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií", ve kterém na projekt "Cesta k sobě i k druhým" získala částku 96.000Kč.

Získané finanční prostředky byly využity

- na zařazení etické výchovy do školního vzdělávacího programu základní školy
- na zvýšené výdaje na školní potřeby a na učebnice, na učební pomůcky
- další vzdělávání pedagogických pracovníků a činnosti, které přímo souvisí s realizací schváleného projektu

Datum zahájení projektu: 9.8.2013
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2013

Vyhodnocení projektu ETV


   více : www.etickavychova.cz


EU peníze školám  eu penize školám

Naše škola byla zapojena do projektu EU peníze školám, ve kterém získala částku 415.785Kč. Náš projekt se jmenoval "Učení je skryté bohatství".

Částka byla využita

- na inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím digitálních technologií
- na další vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Zahájení projektu: 1.9.2011
Ukončení projektu: 28.2.2014

Plakátek  více : www.eupenizeskolam.cz


Zdravé zuby  zdravé zuby

Program ZDRAVÉ ZUBY, který je prvním komplexním preventivním výukovým programem zubního zdraví, určeným k výuce na 1. stupni základních škol v celé ČR, vstupuje do 12 roku realizace.Cílem programu je zlepšit zubní zdraví u dětí a mládeže, a tak vytvořit předpoklady k zajištění zdravých zubů i u dospělé populace v budoucích letech.

   více : www.zdravezuby.cz


Laktea - ovoce do škol  ovoce do škol

LAKTEA, obecně prospěšná společnost, zajišťuje dodávky v rámci projektu „OVOCE DO ŠKOL“ pro základní školy v celé České republice.

Nárok na dotované ovoce a zeleninu mají zcela ZDARMA
všichni žáci 1. – 5. tříd.


Cílem projektu "Ovoce do škol" je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce, zeleniny a banánů, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, zlepšit zdravotní stav mladé populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.

   více : www.ovocedoskol.eu


Školní mléko  mléko do škol

Laktea, o.p.s., je hlavním realizátorem programu Školní mléko v České republice. Mléko a vybrané mléčné výrobky dodává do základních a nově i mateřských a středních škol na základě uzavřené smlouvy o spolupráci.


Historie projektu     Školní mléko

   více : www.mlekodoskol.cz


Prohlášení o přístupnosti webových stránek