Základní škola
a Mateřská škola Nemile

příspěvková organizace
Školní rok 2021/2022Školní rok 2020/2021

Brigáda s rodiči 2.6.2021

V rámci Ekoškoly jsme si na školní zahradě naplánovali opravu vyvýšených záhonů,
bylinkové spirálky a hmatového chodníku. Děkujeme všem rodičům a přátelům školy, kteří nás přišli podpořit.

Jmenovitě bychom chtěli poděkovat mužům, kterým šla práce s nářadím od ruky, a to p. Hatoňovi, Crhákovi, Navrátilovi, Svádovi, Jakubcovi, Šimkovi, Černému, Bezděkovi, Vysloužilovi a Barvířovi.
Za obětavou pomoc děkujeme paní Šulové, Vysloužilové, Hrabovské, Pastrnkové, Crhákové, Šimkové, Černé, Barvířové, Bezděkové, Navrátilové a sestře od J. Nováka, která přišla i s kamarádkou Němcovou.
Obrovské poděkování patří celému Ekotýmu včetně dětí, které celou akci naplánovaly a velké díky patří také obci, která nám zajistila hlínu a odvoz nepotřebného materiálu.

A zvláštní poděkování patří také paní kuchařce Evě Olivové a paní školnici Daně Zemanové, které nám připravily občerstvení.


FOTKYEkotým v akci
                                        
Brigáda na školní zahradě

Milí rodiče,

dne 1. 6. 2021 (úterý) v 15.00 hod. se uskuteční brigáda na školní zahradě, kterou naplánovaly děti
z Ekotýmu a měla se původně uskutečnit v říjnu 2020. Budeme opravovat vyvýšené záhony.
Sledujte, prosím, nástěnku Ekoškoly, kde se dozvíte, jakou pomoc bychom konkrétně potřebovali.

Při této příležitosti oslavíme obhájený titul Ekoškoly na další 3 roky. Děti dostanou drobné dárečky
a bude možné si také udělat táborák. Přineste si s sebou něco na opékání, nezapomeňte na pitný režim a dobrou náladu.

Těší se na Vás kolektiv MŠ a celý Ekotým.Otvírání studánky a kreslení křídámi - Veverky 19.4.2021


FOTKYTitul Ekoškola obhájen


Článek

       


"Mezinárodní den svetrů"

Naše MŠ ve spolupráci s 2. ZŠ Zábřeh (družina 1. a 2. ročník) uskutečnila ve dnech 1. - 5. 2. projektový týden
s názvem "Mezinárodní den svetrů"
pod záštitou nadace VERONICA, která je zaměřena na ochranu životního prostředí.

Jak již název napovídá, mělo se jednat pouze o jeden den. Jelikož je ale nadace zaměřená na ekologii, rozšířili jsme proto projekt na celý týden. Obě školy se věnovaly těmto tématům:

seznámení se s projektem,
zdravé stravování,
koloběh vody,
třídění odpadů a energie.

Poslední den všechny děti i učitelky přišly ve svetrech a ve třídách se snížila teplota přivřením topení.
Z důvodu covidových opatření se obě školy nemohly osobně setkat a tak si alespoň vzájemně vyměnily dárečky z ekologických materiálů, které děti pro své "partnery" samy vyrobily.
Projektový týden se opravdu vydařil a s 2. ZŠ Zábřeh jsme se domluvili na další spolupráci.
Níže se můžete podívat na fotky spokojených dětí z obou škol.


FOTKYNa návštěvě u krmítka a krmelce


FOTKYPomáháme zvířatům v lese
                       
Výlet na Lupěnské hory


FOTKYPráce na školním pozemku
                       


Drakiáda - 1.10.2020


FOTKYJablíčkový den
                       


Loučení s létem - 22.9.
           


Sluňákov - září 2020

V pátek 4.9. naše MŠ navštívila centrum ekologických aktivit Sluňákov. Tento projektový den se jmenoval "Za dřevem". Jak již název napovídá, děti se zde dozvěděly spoustu zajímavých věcí o dřevě.


FOTKYAkce "Veverek"

Práce "Veverek" s netradičním materiálem na školní zahradě.


                       
Školní rok 2019/2020Výlov rybníka

15. 11. 2019 jsme byli pozváni tamní mateřskou školou na již tradiční výlov rybníka v Hoštejně.
Místní rybáři pro děti a žáky udělali výlov rybníka nanečisto. Měli jsme možnost zblízka vidět různé druhy ryb (candáty, štiky, amury, kapry a další).

Počasí nám také přálo a moc děkujeme MŠ i místním rybářům za hezky strávené dopoledne

FOTKY

Bramboriáda v Hoštejně


8. 11. 2019 jsme jeli do MŠ Hoštejn, kde jsme si společně s dětmi z MŠ připomněli význam plodiny,
která patřila, patří a bude patřit do našeho jídelníčku. Děti na školní zahradě zaujal už předem připravený doutnající ohníček se zabalenými bramborami v alobalu.
U ohníčku si všechny děti společně přednesly básně "Slunéčko zachází" a "Brambora". Potom jsme si všichni vyzkoušeli bramborová tiskátka a kreslení přírodninami (hlínou a trávou).

Všechny děti za svoji snahu dostaly medaile a předali jsme si vzájemně dárky.
Přivezli jsme dětem listy ostružiníku na čaj a pampeliškový med na ochucení.
Náš dárek nebyl hodnotný, ale všem nám moc chutnal.
K čaji jsme přikusovali opečené brambory přímo z ohniště.
Dopoledne se velmi vydařilo i díky počasí, které také přispělo k dobré náladě.

FOTKY


Úklid lesa

15.10. žáci ZŠ uklidili les v okolí Nemile.


     


Brigáda 11.10.

Děkujeme všem rodičům a přátelům školy, kteří nás přišli podpořit v pátek 11. 10. 2019 od 15 30 hodin.
Zapojili jsme se do celostátní výzvy 72 hodin a na Lupěnských horách jsme zasázeli jedlé kaštany.

Jmenovitě bychom chtěli poděkovat mužům, kterým šla práce s rýči a lopatami od ruky, a to p. Minarčíkovi, Hatoňovi, Crhákovi, Navrátilovi, Svádovi, Zemanovi a Václavkovi.
Za obětavou a velice významnou pomoc děkujeme paní Jedelské, Skalické, Hrabovské, Pastrnkové, Crhákové, Štecové, Zemanové a Olivové.

Obrovské poděkování patří celému Ekotýmu včetně dětí, které celou akci naplánovaly. Poděkování patří také obci, která nám zajistila stromy a pomohla celou akci uskutečnit.

A zvláštní poděkování patří paní Vlaďce Václavkové, která nám vyrobila tabulky s letopočtem a jménem rodiny. Každá rodina si na svůj vysázený strom připevnila svoji tabulku.

FOTKY


Zavírání studánky

26.9.2019 jsme se vydali již tradičně k naší studánce v Lupěném, abychom se s ní rozloučili před zimou. Cesta ke studánce nám rychle uběhla. Děti u studánky zjistily, že je v ní dost vody a začaly čistit korýtko, které vede k potůčku v údolí. Rozloučili jsme se s ní básní Studánko, studánko a zamkli ji speciálním klíčem. Na závěr na děti čekalo překvapení v podobě hledání pokladu od veverky. Poklad se našel a každé dítě dostalo malý dárek a mohli jsme se vydat na zpáteční cestu. Děti prožily v lese celé dopoledne a tak jim oběd po návratu do MŠ velmi chutnal.


  


     


Školní rok 2018/2019