y/h?_d>

Základní škola
a Mateřská škola Nemile

příspěvková organizace
Školní rok 2019/2020Výlov rybníka

15. 11. 2019 jsme byli pozváni tamní mateřskou školou na již tradiční výlov rybníka v Hoštejně.
Místní rybáři pro děti a žáky udělali výlov rybníka nanečisto. Měli jsme možnost zblízka vidět různé druhy ryb (candáty, štiky, amury, kapry a další).

Počasí nám také přálo a moc děkujeme MŠ i místním rybářům za hezky strávené dopoledne

FOTKY

Bramboriáda v Hoštejně


8. 11. 2019 jsme jeli do MŠ Hoštejn, kde jsme si společně s dětmi z MŠ připomněli význam plodiny,
která patřila, patří a bude patřit do našeho jídelníčku. Děti na školní zahradě zaujal už předem připravený doutnající ohníček se zabalenými bramborami v alobalu.
U ohníčku si všechny děti společně přednesly básně "Slunéčko zachází" a "Brambora". Potom jsme si všichni vyzkoušeli bramborová tiskátka a kreslení přírodninami (hlínou a trávou).

Všechny děti za svoji snahu dostaly medaile a předali jsme si vzájemně dárky.
Přivezli jsme dětem listy ostružiníku na čaj a pampeliškový med na ochucení.
Náš dárek nebyl hodnotný, ale všem nám moc chutnal.
K čaji jsme přikusovali opečené brambory přímo z ohniště.
Dopoledne se velmi vydařilo i díky počasí, které také přispělo k dobré náladě.

FOTKY


Úklid lesa

15.10. žáci ZŠ uklidili les v okolí Nemile.


     


Brigáda 11.10.

Děkujeme všem rodičům a přátelům školy, kteří nás přišli podpořit v pátek 11. 10. 2019 od 15 30 hodin.
Zapojili jsme se do celostátní výzvy 72 hodin a na Lupěnských horách jsme zasázeli jedlé kaštany.

Jmenovitě bychom chtěli poděkovat mužům, kterým šla práce s rýči a lopatami od ruky, a to p. Minarčíkovi, Hatoňovi, Crhákovi, Navrátilovi, Svádovi, Zemanovi a Václavkovi.
Za obětavou a velice významnou pomoc děkujeme paní Jedelské, Skalické, Hrabovské, Pastrnkové, Crhákové, Štecové, Zemanové a Olivové.

Obrovské poděkování patří celému Ekotýmu včetně dětí, které celou akci naplánovaly. Poděkování patří také obci, která nám zajistila stromy a pomohla celou akci uskutečnit.

A zvláštní poděkování patří paní Vlaďce Václavkové, která nám vyrobila tabulky s letopočtem a jménem rodiny. Každá rodina si na svůj vysázený strom připevnila svoji tabulku.

FOTKY


Zavírání studánky

26.9.2019 jsme se vydali již tradičně k naší studánce v Lupěném, abychom se s ní rozloučili před zimou. Cesta ke studánce nám rychle uběhla. Děti u studánky zjistily, že je v ní dost vody a začaly čistit korýtko, které vede k potůčku v údolí. Rozloučili jsme se s ní básní Studánko, studánko a zamkli ji speciálním klíčem. Na závěr na děti čekalo překvapení v podobě hledání pokladu od veverky. Poklad se našel a každé dítě dostalo malý dárek a mohli jsme se vydat na zpáteční cestu. Děti prožily v lese celé dopoledne a tak jim oběd po návratu do MŠ velmi chutnal.


  


     


Školní rok 2018/2019