Základní škola
a Mateřská škola Nemile

příspěvková organizace


Školní rok 2021/2022


Vážení rodiče,

v úterý 19. října v 15.45 hodin proběhne schůzka Ekotýmu na Lupěnských horách.
Společně si naplánujeme další kroky v Ekoškole na příští školní rok.

Vezměte si s sebou něco malého na opékání a především dobrou náladu.
Školní rok 2020/2021

Schůzka ekotýmu

Schůzka ekotýmu proběhne na školní zahradě 15.9.2020. Začátek je ve 14.30 hodin.

Program:

- ekotým (noví členové)
- téma ve školním roce 2020/2021
- brigáda
- výroba tašek
- audit
Školní rok 2019/2020

Schůzka s rodiči

Ve středu 22. 1. 2019 proběhne v jídelně školy informativní schůzka pro rodiče a také schůzka Ekotýmu.

Program: - informace k vybudování přírodní školní zahrady
- plnění úkolů v Ekotýmu
- různé

Začátek schůzky je v 15.45 hodin. Účast na schůzce je žádoucí. Děkujeme.
        
Schůzka Ekotýmu

V úterý 1.10.2019 proběhne první společná schůzka Ekotýmu v tomto školním roce.
Sraz je v jídelně v 15. 00 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.Školní rok 2018/2019


Schůzka Ekotýmu

20.6.2019 se bude konat schůzka Ekotýmu v jídelně ZŠ. Začátek je v 15. 00 hodin.
Otevírání studánky

22. 3. 2019 jsme se se všemi dětmi vydali jako pokaždé na jaře otevřít studánku
v lese kousek od vesnice Lupěné, nad kterou máme společně se základní školou patronát.
Děti z Ekotýmu si celou akci předem naplánovaly.

Vyzbrojeni lopatkami, batohy a dobrou náladou jsme se vydali na cestu ke studánce. Cesta nám rychle ubíhala i díky tomu, že jsme na ni plnili různé úkoly. U studánky jsme byli mile překvapeni množstvím vody ve studánce a v potůčku, který vede od studánky k většímu potoku. Děti se s chutí pustily do práce.

Našim speciálním klíčem jsme potom studánku otevřeli a popřáli jí hodně vody a žíznivých poutníků. Na zpáteční cestě jsme se už všichni těšili na dobrý oběd.
Myslím si, že jsme společně s dětmi důstojně oslavili Den vody.

FOTKY


Schůzka Ekotýmu

19.3.2019 se bude konat schůzka Ekotýmu v jídelně ZŠ. Začátek je v 15. 00 hodin.
Přání pro Ekoškolky

Milé Ekoškolky,
Za celou kancelář mezinárodního programu Ekoškola vám přeji pohodové,
bezobalové Vánoce a udržitelný nový rok. Díky všem za to, že nám pomáháte vytvářet lepší svět.

S přáním toho nejlepšího
Jan Smrčka

PŘÁNÍ


Výlov rybníka

16. 11. 2018 jsme jeli vlakem z Lupěného na výlov malého rybníka, který se nachází za vesnicí Hoštejn.
Místní rybáři, kteří výlov prováděli, nám ukázali nejen výlov, ale i různé druhy ryb, které vylovili. Děti měly možnost vidět nejen kapra, ale i sumce, amura, candáta, okouna...

Potom jsme se ohřáli a občerstvili v místní mateřské škole.

Fotky z akce


Projekt "72 hodin"

S partou dobrovolníků z řad dětí ZŠ a MŠ Nemile společně s některými rodiči jsme se vydali vyčistit cestu ke studánce v Lupěném. Studánku jsme našli smutnou, byla bez vody.
Na zpáteční cestě děti vysbíraly všechny odpadky a donesly je na školní zahradu, kde jsme je roztřídili.
Počasí nám velmi přálo a kromě sluníčka nás hřál pocit z dobře vykonané práce.

Více o projektu - 72 hodin -

Fotky z akce

Schůzka Ekotýmu

9. 10. 2018 proběhne v jídelně školy schůzka společného Ekotýmu.
Začátek je v 15. 00 hodin. Předpokládané ukončení kolem 16. 00 hodin.Schůzka dětského Ekotýmu

11. 10. 2018 proběhne mimořádná schůzka dětského Ekotýmu v 15. 00 hodin. Zapojili jsme se do

"Výzvy 72 hodin".

Bližší informace budou mít děti na lístečcích.Oslava titulu Ekoškola - 27. 6. 2018

Celý dětský Ekotým představil rodičům i ostatním přátelům mateřské školy program Ekoškola.
Děti seznámily přítomné se sedmi kroky, které děti musely splnit, aby získaly titul Ekoškola, který je jim propůjčen na dva roky. Za několikaleté úsilí celému Ekotýmu velmi děkujeme.

Velké díky patří také rodičům, kteří k této slavostní příležitosti zajistili občerstvení.

A na závěr bych chtěla použít motto sdružení Tereza, které zašťiťuje celý program Ekoškola
"Velké změny začínají od nejmenších".


Fotky


Školní rok 2017/2018

Brigáda na zahradě - 2.května
              PODĚKOVÁNÍ VŠEM BRIGÁDNÍKŮM


Vážení rodiče,

s hrdostí Vám oznamujeme radostnou zprávu, že jsme získali

Titul Ekoškola, který symbolizuje mezinárodní zelená vlajka, logo a certifikát.
logo_ekoskola.png, 8,2kB
Tyto symboly zdobí přes 140 škol v České republice a více než 17 000 škol na celém světě. Podmínkou pro zisk mezinárodního titulu Ekoškola bylo výborné zvládnutí metodiky 7 kroků v mateřské škole, realizace pozitivních změn ve škole či okolí a absolvování hodnotící návštěvy (auditu) v mateřské škole.

Děti si v rámci Ekoškoly vytýčily určité cíle a jeden z nich je vybudování vyvýšeného záhonu a bylinkové spirálky na školní zahradě. Všechny úkoly děti samy nezvládnou, a proto se na Vás obracíme, jestli nám přijdete pomoci

dne 2. 5. 2018 v 15.00 hodin.

Budeme potřebovat rýče, kolečka, motyky, hrábě a lopaty.
Bližší informace Vám poskytne p. učitelka Sobotová.

Děkujeme.Exkurze čističky

21. 3. 2018 jsme se s Ekotýmem, dětmi ze školní družiny a některými rodiči byli
podívat do nově vybudované čističky odpadních vod v Nemili.
Vše kolem provozu čističky nám ochotně vysvětlil její správce p. Doubrava.


              


Schůzka Ekotýmu

Ve středu 21. 3. 2018 se děti a žáci z Ekotýmu půjdou podívat do nově vybudované čističky v Nemili.
Odchod od školy je ve 13.10 hodin. Odborný výklad nám poskytne starosta obce p. ing. Petr Šimek.
Rodiče, kteří mají zájem se k nám mohou přidat.


Schůzka Ekotýmu

Ve středu 28. 2. 2018 bude další schůzka celého Ekotýmu.
Začátek je v 15. 00 hodin ve třídě MŠ.


Schůzka dětského Ekotýmu

Schůzka dětského Ekotýmu se uskuteční 14. 2. 2018 ve třídě MŠ.
Začátek je ve 13. 00 hodin.


Schůzka dětského Ekotýmu

Schůzka dětského Ekotýmu proběhne ve středu 3.1.2018 ve třídě mateřské školy
od 13. 00 hodin.


Schůzka dětského Ekotýmu

Schůzka dětského Ekotýmu proběhne ve středu 15.11. 2017 ve třídě mateřské školy
od 13. 00 hodin.


Schůzka dětského Ekotýmu

Další schůzka dětského Ekotýmu se uskuteční ve středu 1.11. 2017 ve třídě mateřské školy
od 13. 00 hodin.


Schůzka dětského Ekotýmu

Schůzka dětského Ekotýmu se bude konat ve středu 18. 10. 2017 od 13. 00 hodin
ve třídě mateřské školy.


Schůzka Ekotýmu

Úvodní schůzka celého Ekotýmu pro nový školní rok se bude konat ve středu 4. 10. 2017 ve třídě mateřské školy.


Školní rok 2016/2017

Schůzka Ekotýmu

Ve středu 21.6..2017 se sejdou všichni členové Ekotýmu v 15.15 hodin na školní zahradě.

Program:
- zhodnocení téma "Odpady"
- diskuze
- opékání na školním ohništi
Vezměte si s sebou něco malého na opékání a dobrou náladu.

Začátek je ve 13. 00 hodin.

logo
Schůzka dětského Ekotýmu

Ve čtvrtek 18.5.2017 se uskuteční schůzka dětského Ekotýmu ve třídě mateřské školy.
Začátek je ve 13. 00 hodin.

logo
Schůzka dětského Ekotýmu

V úterý 2.5.2017 se koná další schůzka dětského Ekotýmu ve třídě mateřské školy.
Začátek je ve 13. 00 hodin.

logo
Schůzka dětského Ekotýmu

Schůzka dětského Ekotýmu se uskuteční 11. 4. (úterý) 2017 ve třídě mateřské školy
ve 13. 00 hodin. Vezměte si s sebou malé motyčky.

logo
Schůzka Ekotýmu

Ve čtvrtek 16. 3. se sejde celý Ekotým v 15. 00 hodin v jídělně školy.

Program:
- poznatky z návštěvy mentora
- rozdání úkolů
- plnění úkolů z minulé schůzky
- diskuse, různé

logo

Další schůzka dětského Ekotýmu proběhne ve čtvrtek 16. 2. 2017.
Sraz je ve 13. 00 hodin ve třídě mateřské školy.

logo
Schůzka dětského Ekotýmu

První schůzka dětského Ekotýmu v letošním roce proběhne ve čtvrtek 26. 1. 2017.

logo
Schůzka dětského Ekotýmu

Ve čtvrtek 15. 12. 2016 se setkají dětí z Ekotýmu na schůzce ve třídě MŠ.
Začátek je ve 13. 00 hodin.

logo
Schůzka dětského Ekotýmu

Ve čtvrtek 24.11.2016 se koná další schůzka dětského Ekotýmu.

logo
Schůzka dětského Ekotýmu

Ve čtvrtek 3. 11. 2016 se setkají dětí z Ekotýmu na naší pravidelné schůzce.
Sraz je ve 13. 00 hodin.

logo
Schůzka Ekotýmu

Úvodní schůzka celého Ekotýmu proběhne ve třídě Mateřské školy

v úterý 4.10.2016 v 16:30 hodin.

Účast všech členů Ekotýmu je žádoucí !!!   Děkujeme.

logo