Základní škola
a Mateřská škola Nemile

příspěvková organizace


skřítek  Skřítek radí třeťákům: Jak se máš správně učit anglicky?

1. Nerozumíš anglickému pokynu? Nevadí, neztrácej klid, snaž se smysl odhadnout a příště už rozumět budeš.

2. Uč se slovíčka po krátkých chvilkách, ale často. Nejlépe každý den aspoň 5 minut.

3. Opakuj si stále to, co už umíš. Popros rodiče, ať tě doma vyzkoušejí, a ukaž jim, co ses už naučil(a).

4. Když pracuješ ve dvojicích nebo ve skupinách, poslouchej dobře svoje spolužáky. Můžeš se od nich také učit.

5. Když se učíš slovíčka, ukazuj si je na obrázcích, dotýkej se věcí, které se učíš pojmenovat, předváděj si je, kresli si je a hlavně si je chtěj pamatovat!

6. Nezapomeň na správnou výslovnost. Vždy se snaž vyslovovat tak, jak to slyšíš v nahrávce. Výslovnost neodbývej!

7. Aby ses naučil(a) anglicky, musíš se naučit mluvit a také porozumět, když ti někdo něco říká. Uč se proto nahlas.

8. Angličtina je mluvení a porozumění. Musíš se také naučit anglicky číst a psát. Nikdy nevyslovuj nahlas, jak se slova v angličtině píší, to by ti v učení nepomohlo.

9. Kromě slovíček se musíme učit také gramatiku, to znamená pravidla, jak se tvoří v angličtině například množné číslo, rozkazovací způsob, jak se dělají otázky atd.skřítek  Skřítek radí čtvrťákům: Jak se máš správně učit anglicky?

1. Zapisuj si slovíčka do zvláštního sešitu, a to i ta, která se v hodinách objeví na tabuli a nejsou ve slovníčku v knize.

2. Kromě zápisu slovíček z lekcí můžeš také slovíčka sestavovat do skupin podle tématu: např. zvířata, která už znáš, barvy, předložky, slovesa atd. Takové zápisy si vytvoř z druhé strany slovníčku.

3. Když se učíš slovíčka, říkej si je nahlas a taky si je piš. Ta, která si nemůžeš zapamatovat, si napiš a malé karty (z jedné karty strany anglicky, z druhé strany česky). Dej si je na zvláštní hromádku, nebo do krabičky a často si je opakuj.

4. Když čteš text a neznáš nějaké slovíčko, snaž se nejdříve jeho význam odhadnout. Když to nejde, pak teprve hledej ve slovníčku, zeptej se svých spolužáků nebo své paní učitelky. Všímáš si, jak ti k pochopení významu mohou pomoci obrázky?

5. Před poslechem si vždy ujasni, co je úkolem. Když posloucháš text z kazety, snaž se porozumět tak, že nejdříve jenom posloucháš. Text čti až při druhém poslechu. Když neporozumíš všemu, nevadí. Snaž se rozeznat alespoň několik slov.

6. Kdykoliv něco napíšeš, vždy si text po sobě přečti. Když napíšeš dopis nebo vytvoříš projekt, nech si ho a vlož do Deníčku. Za rok uvidíš, jak tvoje práce pokračuje, co ses už naučil(a) a jaké děláš pokroky.

7. Když píšeš souvislý anglický text, pracuj nejdříve s konceptem (piš nanečisto). Pak se poraď (např. se spolužákem, učitelem nebo se slovníkem) a práci dokonči. Tím, že text opravuješ a dále rozvíjíš, se také učíš.

8. Když pracuješ ve skupině nebo ve dvojici, snaž se mluvit anglicky. Pomáhej si "řečí těla" a ukazováním na předměty, které neumíš ještě pojmenovat anglicky. Hlavně se neboj mluvit. Neprokládej anglické věty českými slovy, těm by cizinci stejně nerozuměli.

9. Často si opakuj, co umíš. Pak nebudeš tolik zapomínat. Při opakování ve škole dávej dobrý pozor. Tím, že látku znovu probereš, si vědomosti upevníš a lépe zapamatuješ. Když se něco učíš podruhé, jde to mnohem snadněji.

10. Když hraješ roli, čteš nahlas, snaž se vždy vyslovovat tak, jak slyšíš mluvit lidi na kazetě. Když budeš výslovnost odbývat, cizinci ti nebudou rozumět. Pokud můžeš, zkus se nahrát a poslechni si sám/sama sebe.Prohlášení o přístupnosti webových stránek