Základní škola
a Mateřská škola Nemile

příspěvková organizace


Školní rok 2021/2022

=====================================================
Konec testování dětí

Platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení
(č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) končí k 10. 9. 2021.

V důsledku toho nebude ve školách a školských zařízeních od 13.9.2021 platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků.
Školní potřeby pro 1. ročník

Školní potřeby pro 2. ročník

Školní potřeby pro 3. ročník

Školní potřeby pro 4. ročník

Školní potřeby pro 5. ročník
Upozornění na zvýšení stravného

Dodatek k cenám