Základní škola
a Mateřská škola Nemile

příspěvková organizace


Školní rok 2017/2018

Zamykání studánky

12. 10. 2017 jsme se se všemi dětmi vydali k naší studánce do Lupěného,
abychom ji zamkli klíčem a rozloučili jsme se s ní před zimou.
Cesta ke studánce nám rychle utekla.
Společně jsme jí zarecitovali báseň "Studánko" a zamkli ji klíčem.

Na zpáteční cestě lesem jsme míjeli množství hub, jedlých i nejedlých.
Chvilku jsme si odpočinuli v lesním divadle. Kopírovali jsem koryto řeky Sázavy
a pozorovali okusy od bobrů.
Po návratu do mateřské školy jsem se všichni těšili na zasloužený oběd.

fotky z akce zdePodzim na školní zahradě

I v letošním školním roce probíhá péče o naši školní zahradu. Děti sklizely výsledky své práce.

           


Sběr papíru

Při sběru papíru jsme pracovali společně s dětmi ze ZŠ. Na fotky se můžete podívat ZDE


Školní rok 2016/2017

Život v kalužině

        

Sbírání bylinek

Děti sbíraly bylinky ze školních záhonků, o které celý rok pečují.

     

Schůzka s rodiči a brigáda - 4.10.2016

Zápis ze schůzky

------------------------------------------------------------------------

Péče o školní zahradu

Děti pravidelně pečují o školní zahradu. Posuďte, jak se snaží

              

------------------------------------------------------------------------

Sběr odpadků z okolí školy a z přírody

Odpadky dětem vadí nejen na školní zahradě, ale i na vycházkách do blízkého okolí naší MŠ. Pravidelně během celého školního roku provádíme sběr odpadků z míst, které máme v přírodě rádi a kde si rádi hrajeme! "Úlovek" potom na školní zahradě roztřídíme do příslušných nádob.

        

------------------------------------------------------------------------

Voda nejen na hraní

Děti milují vodu a hlavně hry spojené s ní. Máme to štěstí, že řeka Moravská Sázava je nedaleko. Dobře vědí, že voda je důležitá tekutina pro vše živé. Pravidelně provádíme sledování stavu vody v řece. Kameny Obr a Pidižvík nám v tom pomáhají.

           

------------------------------------------------------------------------

Zamykání studánky

Ve čtvrtek 22. 9. 2016 jsme se s dětmi vydali k naší studánce nad Lupěné,
o kterou se už několik let pravidelně staráme. Na jaře ji čistíme od nečistot a na podzim se s ní loučíme a zamykáme ji.

Cestou jsme plnili různé úkoly, pravidelně se občerstvovali a byli jsme překvapeni vším,
co nám podzimní příroda nachystala.
Děti si upevňovaly pozitivní vztah k přírodnímu prostředí a ke svému nejbližšímu okolí.

           

     
Školní rok 2015/2016

Hodnocení téma Prostředí

Na schůzce posledního Ekotýmu jsme se zamýšleli společně s dětmi nad tím, co se nám povedlo, ale také jsme přemýšleli o tom, co můžeme ještě zlepšit. V mateřské škole i v jídelně jsou na oknech pokojové květiny, které jsme vypěstovali a zasadili. Na školní zahradě jsme zorganizovali v tomto školním roce dvě brigády. Podařilo se nám osadit zahradu novými stromy a keři, zhotovit záhony, udělat ohniště.

Obec nám pomohla s dodáním a umístěním laviček k ohni i k pískovišti. Zakoupila nám i sud na dešťovou vodu. Také jsme společně s dětmi založili Hřbitov odpadků. S výrobou tabulek, na kterých jsou názvy a doba rozpadu jednotlivých předmětů, nám pomohla jedna maminka. Většina rodičů se ochotně zapojila do akcí v mateřské škole.

Pracujeme na zřízení venkovní učebny v altánku na zahradě školy. Trvale nám zůstává péče o školní záhony, ale i celou zahradu. Je potřeba zlepšit prostředí šaten (nachází se zde množství různého odpadu, zapomenuté jídlo, pomůcky do školy…). I v následujícím školním roce se budeme snažit prostředí mateřské školy zlepšovat.

Pracovali jsme na projektu „Velké ucho“, soutěži, kterou vyhlásilo sdružení Tereza.
Co je, resp. bylo Velké Ucho? Výzva pro mateřské školy, aby děti společně s učiteli a skřítky Hlučňáčky a Ticháčky, zkoumaly hluk a zvuk v mateřské škole a bádaly co hluk a zvuk vlastně je, která místa jsou ve školce nejhlučnější a která nejtišší. Výzva byla vyhlášena ve spolupráci s firmou Saint Gobain, divizí Ecophon.

Na příští školní rok jsme si vybrali demokratickou cestou téma Odpady.


Sobotová Jarmila

logo
Ekostezka Zábřeh

starší děti se vypravily na Ekostezku s Ekoservisem. Na zábavně vzdělávací vycházce městem Zábřehem plnily různé úkoly.
Na závěr si prohlédly prostory Separexu, podívaly se na různý odpad, který končí ve sběrném dvoře a dozvěděly se něco o jeho dalším zpracování.

     

logo
Schůzka dětského Ekotýmu

Poslední schůzka dětského Ekotýmu se bude konat 16. 6. 2016 od 13. 00 hodin. Sraz je ve třídě mateřské školy. Vezměte si vhodné oblečení, budeme venku.

logo
Úprava zahrady

Dětský ekotým pracoval na školní zahradě.

FOTKY

logo
Sázení rostlin

Plníme své cíle !!! Sázeli jsme pokojové rostliny a fotky z naší akce jsou ke shlédnutí níže.

FOTKY

logo
"Velké ucho"

Náš Ekotým se zapojil do projektu "Velké ucho", který vyhlásilo vzdělávací centrum
TEREZA a SAINT-GOBAIN, divize Ecophon.

Děti si práci na projektu velmi užívaly.

FOTKY Z AKCE

logo
PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem rodičům,
kteří nás i přes nepříznivé počasí přišli podpořit v pátek 15. 4. 2016 a od 16 hodin se zúčastnili brigády na školní zahradě. Jmenovitě bychom chtěli poděkovat p. Langerovi, bez jehož síly a vytrénovaných svalů bychom nezvládli vybudovat nové ohniště.
Děti se také pilně činily, okopávaly již nasazené stromy a také pracovaly na záhonech a při odvážení drnů.

Také velmi děkujeme p. Janíčkové a P. Komárkové za pomoc při konečné úpravě záhonů, okopání malin a jahod. Děkujeme i sponzorům za dodání bylin, p. Janíčkové a p. Benediktové a p. Orembovi za lípu.

Pohodová atmosféra nám vydržela i při opékání buřtů na našem novém ohništi.

FOTKY Z BRIGÁDY

logo