Základní škola a Mateřská škola Nemile
     příspěvková organizace
Nemile 90, 78901 Zábřeh    

IČ: 75 02 64 22               
mobil: 720 020 833        
ID schránky: 4kqmfpr        
číslo účtu: 86-7472020247/0100   ORGANIZACE ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ - AKTUÁLNÍ OD 4.1.2021
Upozornění

Od pondělí 4.1.2021 probíhá výuka ZŠ ve všech ročnících, protože jsou se žáky 1. a 2.ročníku
do třídy zařazeni i žáci ročníku 3.,4. nebo 5.

Mateřská škola - V PROVOZU
Školní jídelna - V PROVOZU
Školní družina- V PROVOZU. Žáci budou rozděleni do 2 homogenních skupin dle svého zařazení do jednotlivých tříd.


VYBAVTE SVOJE DĚTI NEJMÉNĚ 2 ROUŠKAMI NA KAŽDÝ ŠKOLNÍ DEN A OBALEM
na odložení roušky při konzumaci stravy ve školní jídelně.

Žáci i zaměstnanci školy (i ostatní osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit
roušky po celou dobu pobytu ve škole). Je zakázán zpěv a sportovní činnosti ve vzdělávání.

MŠMT: Informace školám a školským zařízením - platné do 10.1.2021

ROZVRH HODIN

Manuál o provozu škol ve školním roce 2020/2021


Webové stránky jsou vytvořeny s ohledem na přístupnost tak, aby splňovaly všechny povinné a podmíněně povinné zásady přístupnosti.

TOPlist  Ovoce a zelenina do škol rajce.net | místo pro vaše fotografie Proskoly.cz MAP Zábřežsko Truhlářství Mareš

Copyright©2012 Jiřina Urbášková