Základní škola a Mateřská škola Nemile
     příspěvková organizace
Nemile 90, 78901 Zábřeh    

IČ: 75 02 64 22               
mobil: 720 020 833        
ID schránky: 4kqmfpr   ORGANIZACE ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ - AKTUÁLNÍ OD 18.11.2020

Mateřská škola - V PROVOZU

Základní škola - OD 18.11. 2020 JE POVOLENA OSOBNÍ PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ VE VÝUCE.
Žáky 1. a 2.ročníku máme zařazeny ve dvou různých třídách. Využíváme možnosti, kterou
nám MŠMT poskytuje a od středy 18.11.2020 bude výuka probíhat ve všech ročnících 1.stupně.
Už se těšíme na všechny prvňáčky, druháky, třeťáky, čtvrťáky i páťáky.
Účast žáků při prezenční výuce je povinná.

VYBAVTE SVOJE DĚTI NEJMÉNĚ 2 ROUŠKAMI NA KAŽDÝ ŠKOLNÍ DEN A OBALEM
na odložení roušky při konzumaci stravy ve školní jídelně.

Žáci i zaměstnanci školy (i ostatní osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit
roušky po celou dobu pobytu ve škole). Je zakázán zpěv a sportovní činnosti ve vzdělávání.

MŠMT: Informace školám a školským zařízením - otevření od 18. 11.

ROZVRH HODIN

Školní družina- V PROVOZU. Žáci budou rozděleni do 2 homogenních skupin dle svého zařazení do jednotlivých tříd.

Školní jídelna - Na středu 18.11.2020 mají všichni žáci ZŠ, nahlášení do ŠJ, automaticky oběd přihlášený.
Chcete-li si oběd odhlásit, můžete nejpozději ve středu 18.11.2020 do 8.00 hodin dle pravidel odhlašování stravy. Všichni účastníci školního stravování dodržují přísná bezpečnostní pravidla a tomu je uzpůsoben i režim a provoz ŠJ.