Základní škola a Mateřská škola Nemile
     příspěvková organizace
Nemile 90, 78901 Zábřeh    

IČ: 75 02 64 22               
mobil: 720 020 833        
ID schránky: 4kqmfpr   
Informace pro rodiče žáků ZŠ

Jak proběhne závěr školního roku     Vyhláška MŠMT - hodnocení žáků     Metodika hodnocení žáků za II.pololetí    Čestné prohlášení - virové onemocnění pro MŠ a ZŠ     Čestné prohlášení - karanténa pro MŠ a ZŠEmaily pro komunikaci s třídními učitelkami:
(1.,3. ) trida1nemile@seznam.cz (2.,4.,5.) trida2nemile@seznam.cz