Základní škola a Mateřská škola Nemile
     příspěvková organizace
Nemile 90, 78901 Zábřeh    

IČ: 75 02 64 22               
mobil: 720 020 833        
ID schránky: 4kqmfpr   


UZAVŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY OD 11.3.2020

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 20.3.2020
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ     NAŘÍZENÍ STAROSTY NA UZAVŘENÍ MŠ

Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení

Emaily pro komunikaci s třídními učitelkami:
(1.,3. ) trida1nemile@seznam.cz (2.,4.,5.) trida2nemile@seznam.cz

INFORMACE O ZÁPISU DO 1.ROČNÍKU ZŠ

1. Změna v zápisu do 1.ročníku ZŠ v návaznosti na mimořádná opatření
2. Formulář žádosti o přijetí
3. Formulář žádosti o odklad
4. Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání
5. Desatero pro rodiče dětí